Get Adobe Flash player
//

 

 

Setting w pudełku - czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci

 

zaprasza 
psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, osoby szkolące się w psychoterapii

 

w dniu 10 listopada 2019

na szkolenie

Setting w pudełku

czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci

tematyka szkolenia:
W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z autorską metodą pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku 4-12 lat opartą o myślenie psychodynamiczne. Szkolenie będzie obejmowało następujące tematy: diagnoza w terapii dzieci (konsultacje z rodzicami, pierwszy kontakt z dzieckiem, metody i narzędzia, przekazywanie informacji zwrotnych rodzicom, ustalanie kontraktu), proces terapii w ujęciu różnych psychoanalityków (M. Klein, A. Freud, D.W.Winnicott, M. Mahler), zabawa w terapii, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, setting w terapii dzieci, dylematy terapeuty dziecięcego. Uczestnicy zapoznają się z autorskimi narzędziami terapeutycznymi stosowanymi przez terapeutów Ośrodka Psychoterapii Mały Książę. Omawiane treści będą obrazowane przykładami, nagraniami sesji, wytworami dziecka.

szkolenie poprowadzą:
Urszula Turyna- pedagog, psychoteraputka - ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym a także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Studium Psychoterapii Młodzieży. Od 10 lat pracuje terapeutycznie z dziećmi oraz z diadą rodzic - dziecko. Aktualnie działa w Stowarzyszeniu Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, jest też współzałożycielem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi badania naukowe na temat rozwoju dzieci

Sylwia Zaremba- psycholog, psychoterapeutka - ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym a także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Studium Psychoterapii Młodzieży. Od 10 lat pracuje terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi indywidualnie i grupowo. Praktykę zawodową zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, na Oddziale Nerwic Akademii Medycznej w Gdańsku oraz na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Ponadto doświadczenie zdobywała w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów oraz wychowawców pieczy zastępczej. Działa w Stowarzyszeniu Psychoterapeutów Dziecięcych oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

informacje dodatkowe:
grupa: 12 osób
10.11.2019 (nd) 10.00 - 18.00
miejsce: Łódź, Sienkiewicza 13 lok 39
zapisy telefonicznie: 600 -375 -801mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 450 zł (płatne do 25.10.2019)


SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Praca z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania - Urszula Turynazaprasza
psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, osoby szkolące się w psychoterapii


w dniu 8 listopada 2019


na szkolenie
Praca z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązaniaTematyka szkolenia:

• Teoria przywiązania, podstawowe założenia.
• Style przywiązania, praca z dzieckiem w zależności od stylu przywiązania.
• Zaburzenia więzi u dzieci, profesjonalna opieka nad dziećmi z zaburzeniami więzi.
• Wspieranie rozwoju bezpiecznej więzi – wskazówki dla rodziców, nauczycieli, opiekunów.
• Od bólu do odporności – pomoc dziecku w radzeniu sobie z utratą i rozłąką
• Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi wspierające właściwy rozwój relacji przywiązaniowych.

Forma szkolenia:
- miniwykład, dyskusja, analiza filmu, ćwiczenia indywidualne lub w podgrupach
Szkolenie poprowadzi
Urszula Turyna- pedagog, psychoteraputka - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym a także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Studium Psychoterapii Młodzieży. Od 10 lat pracuje terapeutycznie z dziećmi indywidualnie i grupowo oraz z diadą rodzic - dziecko. Aktualnie działa w Stowarzyszeniu Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, jest też współzałożycielem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi badania naukowe na temat rozwoju dzieci oraz psychoterapii

informacje dodatkowe:
grupa: 15 osób
8.11.2019 (piątek) 11.00 - 16.00
miejsce: Łódź, Sienkiewicza 13 lok 39
zapisy w godz. 10.00-15.00 telefonicznie: 600 -375 -801 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 200 zł (płatne do 25.10.2019)SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - zachowania normatywne i nienormatywne.... dr G. Iniewicz

 

 

zaprasza
lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, osoby szkolące się w psychoterapii

 


w dniu 29 -30 listopada 2019
na szkolenie

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży –

 

zachowania normatywne i nienormatywne

 

w różnych grupach wiekowych,

 

formy pomocy i psychoterapia

 

tematyka szkolenia:
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, zaburzeniami charakterystycznymi dla różnych grup wiekowych i sposobami pracy terapeutycznej. Oprócz wiedzy przekazywanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na tematy związane z seksualnością z rodzicami, dziećmi i nastolatkami. Będzie też możliwość superwizowania prowadzonych przez siebie konsultacji czy terapii.
1. Specyfika seksualności dzieci i młodzieży w porównaniu z seksualnością osób dorosłych
2. Kształtowanie się identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej
3. Prawidłowości rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży
4. Czynniki ryzyka rozwoju seksualnego
5. Problematyka normy seksuologicznej u dzieci i młodzieży
6.Diagnoza nieprawidłowości rozwojowych z perspektywy klasyfikacji psychiatrycznych
7.Praca edukacyjna z rodzicami i nauczycielami
8.Paca terapeutyczna z rodziną
9. Terapia indywidualna
10.Omówienie kazuistyki


szkolenie poprowadzi:
Grzegorz Iniewicz- dr hab., psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, w trakcie specjalizacji z seksuologii. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB.

 


informacje dodatkowe:
termin: 29-30.11.2019
miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 13 lok. 39
zapisy: 600 -375 -801 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 500 zł (płatne do 09.11.19)
SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

 

Parentyfikacja - prof dr hab K. Schier - wykład i superwizja

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza
w dniu 23.11.2019
psychologów, psychoterapeutów
do udziału w spotkaniu z prof. dr hab Katarzyną Schier

Parentyfikacja - o dramacie dorosłych dzieciwykład:

Wykład będzie poświęcony odwrócenia ról w rodzinie czyli parentyfikacji. To sytuacja gdy dziecko przejmuje opiekę nad rodzicami, zarówno w aspekcie instrumentalnym (działaniowym), jak też emocjonalnym i zadania te przerastają jego możliwości radzenia sobie. Dziecko staje się dzielne, dorosłe, nad wyraz dojrzałe. Przedstawione zostaną konsekwencje parentyfikacji w dzieciństwie dla funkcjonowania w dorosłości, przede wszystkim w kontekście relacji psychika - ciało. W odniesieniu do przykładu klinicznego będą zaprezentowane sposoby przepracowania tego rodzaju

doświadczenia traumatycznego.

superwizja grupowa przedstawionego materiału klinicznego

wykład i superwizję poprowadzi:
Prof. dr hab. Katarzyna Schier pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to mechanizmy rządzące psychoterapią, problematyka genezy chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju oraz zaburzeń Ja cielesnego i obrazu ciała, a ostatnio także utajone formy przemocy w rodzinie, takie jak parentyfikacja. Jest autorką kilku książek m.in. „Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową” (GWP), „Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń” (Scholar) oraz „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie” (Scholar).


informacje dodatkowe:
spotkanie składa się z dwu części:
wykład:
godz. 12.00 - 13.30
koszt udziału: 30 zł (płatne do 01.11.19)

superwizja - ilość uczestników ograniczona maksymalnie do 12 osób:
godz. 14.00 -15.30
koszt udziału: 100 zł (płatne do 01.11.19)

termin zapisów i płatności - do 01.11.2019
miejsce : Łódź, Sienkiewicza 13, lok. 39

zapisy przyjmowane są w godz. 10.00-15.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Dziecko z FASD: Diagnostyka medyczna i psychologiczna, terapia - dr. M. Klecka

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski

zaprasza
psychologów, psychoterapeutów,specjalistów pracujących z dziećmi

w dniu 28 listopada 2019
na szkolenie

Dziecko z FASD : diagnostyka medyczna i psychologiczna - wsparcie i terapia 

 

Zakres szkolenia:1. Perspektywa medyczna – możliwości diagnostyczne. Projekty diagnostyczne w Polsce
• Diagnostyka ilościowa i jakościowa
• Najczęściej wykorzystywane podejścia w diagnozie: Kwestionariusz Diagnostyczny FASD,

podejście kanadyjskie, wytyczne IOM (Institute of Medicine).
• Diagnoza nozologiczna i funkcjonalna
• Diagnostyka różnicowa

2. Diagnostyka neurorozwojowa w zaburzeniach typu FAS/FASD –

funkcjonowanie zmysłów i rozwój motoryczny oraz odruchowy.

3. Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci z FAS/FASD.

Zaburzenia regulacji (w tym regulacji emocji). Od dysregulacji do spójności i kohernecji.

4. Funkcjonowanie poznawcze i trudności szkolne.

5. Zaburzenia pierwotne i wtórne w FAS – zapobieganie zaburzeniom wtórnym.

6. Terapia dzieci z FASD i innymi dysfunkcjami.

Podstawy terapii neurorozwojowej i innych metod naprawczych i stymulacyjnych.

Możliwości pomocy dzieciom w domu i szkole.

7. Nie chce, czy nie może? Ustalanie granic i poziomu wymagań. Interpretacja zachowań.

8. Wsparcie systemowe dla dzieci z FAS/FASD.

szkolenie poprowadzi:
dr n. med. Małgorzata Klecka - absolwentka Studiów Doktoranckich (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowice, Wydział Lekarski), psychoterapeutka rodzinna (podejście zintegrowane: psychoterapia psychodynamiczna, terapia somatyczna i neurorozwojowa). Specjalista diagnostyki FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych).

Terapeutka traumy – podejście psychofizjologiczne w nurcie SE (Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne).
Prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi/młodzieżą po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi. Pracuje także z osobami po traumach związanych z urazami fizycznymi, wypadkami, katastrofami, poważnymi operacjami, utratą bliskiej osoby, doświadczeniem przemocy fizycznej i emocjonalnej.

informacje dodatkowe:
termin: 28.11.2019
czas trwania : 9.00-15.00
miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 13 lok. 39
zapisy przyjmowane są pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 300 zł (płatne do 08.11.19)
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001


SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Wewnętrzny świat traumy - wybrane elementy pracy analitycznej - dr M. Gajowy

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski

zaprasza
psychologów, psychoterapeutów

w dniach 15-16.02 oraz 21-22.03 2020

na szkolenie


Wewnętrzny świat traumy –

wybrane elementy pracy analitycznejChciałbym przybliżyć uczestnikom kilka wybranych sposobów widzenia traumy w ramach psychoterapii psychoanalitycznej. Im lepiej rozumiemy procesy zachodzące we wnętrzu osoby po traumie, tym lepiej możemy pomieścić jej przeżycia w przebiegu terapii. Orientowanie się w dynamice przeniesieniowej, jaka towarzyszy pacjentom po urazie,
może być pomocne w podejmowaniu

bardziej adekwatnych interwencji.


Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia,

które będą omawiane w oparciu o materiał kliniczny:

- Psychoterapia osób straumatyzowanych - różne podejścia analityczne
-Trauma relacyjna, skumulowana, przemoc seksualna wobec dzieci, pobłażanie - ukryta deprywacja
- Stan umysłu terapeuty wobec traumy
- Rola mentalizacji i kontenerowania w leczeniu traumy
- Język werbalny i cielesny traumy
- Konsekwencje urazów - dysocjacyjne, psychosomatyczne, psychotyczne
- Jak dojść do problemu centralnego w terapii traumy
- Retraumatyzacja a koluzja
Szkolenie z elementami superwizji

szkolenie poprowadzi:
dr Marek Gajowy - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Kandydat w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Doktorat w badaniu przyczyn przerywania terapii grupowej. Kształcił się w różnych stylach psychoterapii. Pracował w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, obecnie w praktyce prywatnej z osobami dorosłymi i młodzieżą - indywidualnie, z parami i grupami. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Medycznym i SWPS w Warszawie. Certyfikowany w European Association for Psychotherapy, New Experience for Trauma Survivors.

informacje dodatkowe:
szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych
realizowanych w dwu zjazdach
termin:
15-16.02 2020
sob. godz. 10.00-19.00 nd. godz. 9.00 - 18.00
(godzinna przerwa obiadowa)
21-22.03 2020
sob. godz. 10.00-19.00 nd. godz. 9.00 - 18.00
(godzinna przerwa obiadowa)

miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 13 lok. 39
zapisy przyjmowane są pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

koszt udziału: 820 zł/ 40 godzin dydaktycznych
(płatne do 01.02.2020)
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Podstawy Psychoterapii Dzieci i Młodzieży - roczne seminarium


we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Psychoanalitycznej
zapraszają na
roczny cykl seminariów teoretycznych i klinicznych

Podstawy Psychoterapii Dzieci i MłodzieżyAdresatem seminarium są osoby zainteresowane podejściem psychoanalitycznym w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą.

Zapraszamy zarówno psychoterapeutów jak i osoby związane z szeroko rozumianym pomaganiem rodzinie,

młodzieży i dzieciom.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas weekendu i składają z seminarium teoretycznego oraz klinicznego.

Podczas seminarium klinicznego omawiamy zarówno pracę psychoterapeutyczną,

jak i inną pracę związaną pomaganiem rodzinie i dzieciom.

Program seminariów teoretycznych:

1.Podstawowe pojęcia psychoanalityczne
2.Wczesne mechanizmy rozwoju
3.Małe dziecko i okres latencji
4.Adolescencja
5.Konsultacje rodziny i dziecka
6.Konsultacje z adolescentem
7.Technika pracy z dzieckiem
8.Technika pracy z młodzieżą
9.Praca z rodzicami i rodziną
10.Podsumowanie teorii

Zajęcia prowadzą:

Małgorzata Sadowska – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor terapii dzieci, młodzieży i dorosłych Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, terapeuta szkoleniowy i superwizor terapii dzieci, młodzieży i dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Robert Sadowski – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor terapii dzieci, młodzieży i dorosłych Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

informacje dodatkowe:
terminy seminariów w 2020 roku:
11.01.
1.02.
7.03.
4.04.
16.05.
6.06.
12.09.
10.10.
14.11.
12.12.
czas:
godz. 11.00 -15.00
miejsce:
Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
Sienkiewicza 13 lok. 39 Łódź
grupa maksymalnie 12 osób
koszt: całość 3100 zł
możliwa płatność w 10 ratach 310 zł
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

Nie uczestniczenie w zajęciach nie zwalnia z opłaty za nie.

Zapraszam do udziału w spotkaniach!

 

Pracownia Psychologiczna CZTERY MASKI

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie oznacza akceptacje Polityki plików cookies.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.