Get Adobe Flash player
//

Dysfunkcje seksualne - diagnoza i terapia indywidualna oraz par - dr hab. G. Iniewicz

 

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza
psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów 


w dniu 9.11.2018  

na szkolenie


Dysfunkcje seksualne

diagnoza i terapia indywidualna oraz par 


Dysfunkcje seksualne to najczęstszy problem seksuologiczny z jakim pacjenci zgłaszają się do specjalistów. Mogą one być pierwotnym problemem albo mogą towarzyszyć innym zaburzeniom - zarówno psychicznym jak i somatycznym. Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn, czynnikami etiologicznymi i sposobami terapii. Punktem wyjścia będzie omówienie prawidłowego przebiegu reakcji seksualnych i czynników ryzyka mogących wpłynąć na ich przebieg. Omówiona zostanie problematyka normy seksuologicznej oraz klasyfikacja dysfunkcji seksualnych u mężczyzn i u kobiet według obowiązujących kryteriów diagnostycznych. Zaprezentowane zostaną różne sposoby pracy terapeutycznej z pacjentami oraz parami, ilustrowane kazuistyką. Podczas zajęć będzie też możliwość superwizowania prowadzonych przez uczestników terapii. 

szkolenie poprowadzi
dr hab. Grzegorz Iniewicz -  psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, w trakcie specjalizacji z seksuologii. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracownik Uniwersytetu SWPS. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

informacje dodatkowe:
termin: 9.11.2018
12 godzin dydaktycznych
8:00-14:00 (w tym pół godziny przerw)
Godzinna przerwa obiadowa
15:00-19:00 (w tym pół godziny przerw)

miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 13 lok. 39
zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 350 zł (płatne do 25.10.18)
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym - ISPHS

ISPHS zaprasza na szkolenie w Łodzi!

Termin: sobota, 29 września 2018, godz 11:00-15:00
Miejsce: Pracownia Psychoterapii Cztery Maski; ul. Sienkiewicza 13 lok. 39 Łódź

Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznymSzkolenie obejmuje pracę z pacjentami cierpiącymi z powodu dolegliwości somatycznych, podstawową współczesną wiedzę w tej dziedzinie, którą wnosi psychoanaliza oraz kliniczne jej zastosowanie w pracy.

Szkolenie przeznaczone dla: psychoterapeutów, psychologów pracujących w służbie zdrowia, specjalistów psychiatrii i lekarzy w trakcie specjalizacji, absolwentów, lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów: ginekologów, endokrynologów, reumatologów, dermatologów

Tematy:
Psychologiczne koncepcje związane z ciałem w psychoanalizie
Choroby autoimmunologiczne 
Mechanizm somatyzacji
Konwersja
Zmiany roli ciała – niemowlęctwo – adolescencja – starość. 
Rozszczepienie psychika/ciało
Czynniki predysponujące do choroby
Zagadnienia pracy klinicznej
Możliwości zastosowania pogłębionego rozumienia pacjenta w codziennej pracy
Współpraca interdyscyplinarna

Materiały: lektura przed zajęciami
Forma pracy: warsztat/konwersatorium
Prowadząca: Iwona Jóźwiak, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka psychoanalityczna.
Zgłoszenia: do 21 września 2018 r., sekretariat ISPHS – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Dodatkowe Informacje: Iwona Jóźwiak tel. 604-966-108
Koszt: 200 zł.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Rezerwacja miejsca po dokonaniu wpłaty.

 

Mentalizacja w praktyce klinicznej - perspektywa psychodynamiczna - dr M. Marszał

 Pracownia Psychoterapii Cztery Maski

zaprasza
psychologów, psychoterapeutów

w dniu 26.01.2019 

na seminarium

Mentalizacja w praktyce klinicznej -

 perspektywa psychodynamiczna


seminarium poprowadzi:
 

dr Monika Marszał  -w 2014 r. z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską dotyczącą wpływu cech osobowości na jakość tworzonych relacji. Autorka książki “Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline”, nominowanej przez czasopismo Charaktery do nagrody Teofrasta za najlepszą książkę naukową 2015 roku. Od 2010 r. prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, psychopatologii i psychologii klinicznej ze studentami Instytutu Psychologii UAM i innych poznańskich szkół wyższych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM, dzięki czemu łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukową i dydaktyczną. 

plan seminarium: 

 1. Czym jest mentalizacja?

  A. definicja pojęcia

  B. dlaczego mentalizacja jest taka ważna? - kontekst psychoterapii i poza nią

  C. pokrewne terminy i procesy - mentalizacja a empatia, uważność (mindfulness), inteligencja emocjonalna, refleksyjność psychologiczna

 2. Różne ujęcia teoretyczne

  A. koncepcje poznawcze - teoria umysłu (S. Baron-Cohen)

  B. koncepcje psychoanalityczne - symbolizacja (M. Klein, W. Bion)

  C. integrująca koncepcja P. Fonagy’ego i zespołu (1) cztery dymensje mentalizacji (2) mentalizacja w kontekście przywiązania

 3. Rozwój zdolności do mentalizacji

  A. wczesna relacja z opiekunem jako źródło mentalizowania

  B. mentalizowanie w cyklu życia (okres latencji, adolescencja, dorosłość, starość)

  C. nieprawidłowości w rozwoju mentalizacji - znacznie traumy wczesnodziecięcej

  D. przedmentalizacyjne modele umysłu: pseudomentalizacja, myślenie konkretne, postawa teleologiczna

 4. Mentalizowanie w zaburzeniach psychicznych

  A. mentalizowanie w zaburzeniach z Osi I (zaburzenia odżywiania, nastroju, psychotyczne)

  B. deficyt zdolności do mentalizacji w zaburzeniach osobowości

  1. model zaburzenia osobowości borderline oparty na mentalizacji (P. Fonagy)

  2. rozszerzony model psychodynamiczny - patologiczna organizacja osobowości a zaburzenia mentalizacji

  (1) wyniki badań własnych nad mentalizacją osób z zaburzoną strukturą osobowości - czy mentalizacja osób borderline zmienia się w kontekście bliskiej relacji?

 Zastosowanie teorii mentalizacji w psychoterapii indywidualnej 

 A. diagnoza problemów z mentalizacją w relacji pacjent - terapeuta, mentalizacja a prymitywne     mechanizmy obronne - projekcja, identyfikacja projekcyjna 

 B. mentalizacja w terapii pacjentów o różnym poziomie organizacji osobowości (psychotyczny, borderline, neurotyczny) - case study 

 C. w jaki sposób wzmacniać mentalizację u naszych pacjentów?

 

informacje dodatkowe:

termin: 26.01.2019
godz. 9.00-18.00

miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 13 lok 39
zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00 
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 250 zł (płatny do 12.01.19)
  

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SEMINARIUM

 

Somatyczne i behawioralne maski poważnych zaburzeń w wieku rozwojowym - dr n.med. K. Szwajca

 Pracownia Psychoterapii Cztery Maski 

zaprasza  
psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych 
w dniach 13-14.10.18
na szkolenie
 
Somatyczne i behawioralne maski
poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym  
 
które poprowadzi - dr n. med. Krzysztof Szwajca
 
Szkolenie obejmować będzie zagadnienia:
1. Dziecięce sposoby wyrażania stanów emocjonalnych – somatyzacje, wyrażanie emocji w działaniu
2. Związki między ciałem a psychiką. Pacjenci, którzy łatwiej „wyrażają się” poprzez ciało/objawy somatyczne. Rodzaje zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (zaburzenia hipochondryczne, zaburzenia wegetatywne, dysocjacyjne zaburzenia ruchu i inne zaburzenia dysocjacyjno-konwersyjne, uporczywe bóle psychogenne, neurastenia, choroby psychosomatyczne, zespół Münhausena) – implikacje praktyczne. Biologia zjawiska – układ wegetatywny i jego pobudzenie (przyspieszenie akcji serca, poty, drżenie, biegunki). Znaczenie przewlekłego i ostrego stresu.
Wpływ poważnych traum na dziecko. Jak zachowuje się i jak funkcjonuje dziecko straumatyzowane?
3. Somatyczne i behawioralne maski lęku i depresji (depresyjności) u dzieci.
Nadpobudliwość psychoruchowa to nie tylko ADHD. Problemy diagnostyczne i różnicowe. Jakie emocje, problemy, zjawiska rodzinne wyrażają się poprzez nadpobudliwe i impulsywne zachowanie dziecka?
Dzieci wycofane, lękowe, zalegające w domu, apatyczne – co wyrażają swoim „wycofanym” zachowaniem?
Uzależnienie od Internetu, gier, telefonu komórkowego a stan psychiczny. Jakie są związki między wymienionymi objawami a trudnościami funkcjonowania dziecka?
4.Regulacja emocji u dziecka – kluczowe pojęcia, rozumienie, mechanizmy „zdrowe” i „patologiczne”, wspieranie rozwoju emocjonalności dzieci.
5.Zdolność do symbolizacji – zmiany w toku rozwoju, zakłócenia procesu symbolizacji stanów psychicznych.
6. „Rodzina psychosomatyczna” – rozumienie zjawiska, wskazówki do pracy terapeutycznej.
7. Dlaczego dziecko często chorujące powinno mieć psychoterapię?
8. Jak pomagać dzieciom, które wyrażają swoje trudności emocjonalne poprzez ciało i zachowanie?
9. Superwizja typu grupy Balintasuperwizja grupowa procesów terapeutycznych
 
Informacje dodatkowe:
 
szkolenie obejmuje 20 godz. dydaktycznych 
 
Szkolenie poprowadzi  dr n. med. Krzysztof Szwajca
Specjalista psychiatra, specjalizujący się w psychoterapii dzieci i młodzieży,
certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej.
Zawodowo związany z Zespołem Hospitalizacji Domowej w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ.  Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii  dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych
w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych
i wystąpień zjazdowych. 
Obecnie kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I oraz superwizuje kilka ośrodków psychoterapeutycznych.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
w tym prowadzenie Oddziału Psychiatrycznego Sanatoryjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.
 
zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801 
bądź pocztą elektroniczną:  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 termin: 13-14.10.2018
 
13.10   (sob)    9.00 - 19.00
14.10.  (nd)     8.00 -16.00
 
 koszt udziału:  500 zł (płatne do 01.10.2018)
 
konto: Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001
 
SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
 

Regulamin szkoleń

 

1. Wstępnym warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie rejestracji telefonicznej pod nr tel. 600 375 801 lub mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

2. Opłata za planowane szkolenie:
a. Powinna wpłynąć na konto najpóźniej w dniu wyznaczonym w ofercie szkolenia. W treści przelewu należy wpisać imię     i nazwisko uczestnika oraz temat szkolenia.
b. W przypadku braku terminowej wpłaty osoba przechodzi na listę rezerwową. 

Numer rachunku:
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

c. W przypadku szkoleń obejmujących więcej niż jeden termin zajęć oraz płatność w ratach uczestnik podpisuje umowę         zobowiązującą go do opłacenia wszystkich zjazdów niezależnie od swojej obecności.

3. Zastrzegam sobie możliwość nierozpoczęcia szkolenia:
a. w wypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, o czym zgłoszające chęć uczestnictwa osoby zostaną     poinformowane najpóżniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
b. z przyczyn leżących po stronie osoby prowadzącej szkolenie. 
Organizator zastrzega sobie wówczas możliwość odwołania szkolenia nawet w dniu jego rozpoczęcia. W przypadku   odwołania szkolenia przez Organizatora cała wpłacona kwota zostaje zwrócona, najpóźniej do dnia planowanego   rozpoczęcia szkolenia, nie przysługują z tego tytułu żadne odsetki.

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu do 7 dni przed dniem planowanego szkolenia  następuje   zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu 20% kosztów manipulacyjnych. W przypadku rezygnacji poniżej tygodnia przed planowanym szkoleniem – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

5. Najpóźniej na 5 dni przed  rozpoczęciem szkolenia, na  podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.
6. Po przeprowadzeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu.
7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez Organizatora w celach informacyjnych.

 

 

Pracownia Psychologiczna CZTERY MASKI

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie oznacza akceptacje Polityki plików cookies.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.