Get Adobe Flash player
//

 

 

Więź - rozwojowe poszukiwanie bliskości. Zerwanie więzi jako trauma - dr n med M.Klecka

 Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza
psychologów, psychoterapeutów,specjalistów pracujących z dziećmi

w dniu 18 maja 2019
na szkolenie

WIĘŹ - ROZWOJOWE POSZUKIWANIE BLISKOŚCI.
ZERWANIE WIĘZI JAKO TRAUMA

Zakres szkolenia:
⦁ Wyposażenie biologiczne do tworzenia więzi – zmysły, odruchy i zachowania przywiązaniowe. Neurofizjologiczne aspekty więzi.
⦁ Wpływ wczesnej traumy rozwojowej (np. FAS) na zachowania przywiązaniowe.
• Fazy przywiązania, system przywiązania i cykl przywiązania.
• Przywiązanie a trauma – przywiązanie u dzieci w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
⦁ Style przywiązania, zaburzenia przywiązania, brak przywiązania.
⦁ Przywiązanie i neurocepcja w świetle teorii poliwagalnej.
• Diagnostyka zaburzeń przywiązania i możliwości terapeutyczne – RAD, DSED (psychopatia bezuczuciowa).
• Zaburzenie przywiązania czy brak przywiązania? Sytuacja dziecka nieprzywiązanego do osoby dorosłej.
• Metody wspierające przywiązanie oraz bezpieczeństwo w ciele i wzajemnych relacjach: Doświadczenie Somatyczne (Somatic Experiencing) oraz Krąg Ufności

szkolenie poprowadzi:
dr n. med. Małgorzata Klecka - absolwentka Studiów Doktoranckich (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowice, Wydział Lekarski), psychoterapeutka rodzinna (podejście zintegrowane: psychoterapia psychodynamiczna, terapia somatyczna i neurorozwojowa). Specjalista diagnostyki FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Terapeutka traumy – podejście psychofizjologiczne w nurcie SE (Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne).
Prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi/młodzieżą po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi. Pracuje także z osobami po traumach związanych z urazami fizycznymi, wypadkami, katastrofami, poważnymi operacjami, utratą bliskiej osoby, doświadczeniem przemocy fizycznej i emocjonalnej.

informacje dodatkowe:
termin: 18.05.2019
czas trwania : 9.00-15.00
miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 13 lok. 39
zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 300 zł (płatne do 05.05.19)
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Parentyfikacja - prof dr hab K. Schier - wykład i superwizja

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza
w dniu 9.11.2019
psychologów, psychoterapeutów
do udziału w spotkaniu z prof. dr hab Katarzyną Schier

Parentyfikacja - o dramacie dorosłych dzieciwykład:

Wykład będzie poświęcony odwrócenia ról w rodzinie czyli parentyfikacji. To sytuacja gdy dziecko przejmuje opiekę nad rodzicami, zarówno w aspekcie instrumentalnym (działaniowym), jak też emocjonalnym i zadania te przerastają jego możliwości radzenia sobie. Dziecko staje się dzielne, dorosłe, nad wyraz dojrzałe. Przedstawione zostaną konsekwencje parentyfikacji w dzieciństwie dla funkcjonowania w dorosłości, przede wszystkim w kontekście relacji psychika - ciało. W odniesieniu do przykładu klinicznego będą zaprezentowane sposoby przepracowania tego rodzaju

doświadczenia traumatycznego.

superwizja grupowa przedstawionego materiału klinicznego

wykład i superwizję poprowadzi:
Prof. dr hab. Katarzyna Schier pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to mechanizmy rządzące psychoterapią, problematyka genezy chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju oraz zaburzeń Ja cielesnego i obrazu ciała, a ostatnio także utajone formy przemocy w rodzinie, takie jak parentyfikacja. Jest autorką kilku książek m.in. „Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową” (GWP), „Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń” (Scholar) oraz „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie” (Scholar).


informacje dodatkowe:
spotkanie składa się z dwu części:
wykład:
godz. 12.00 - 13.30
koszt udziału: 30 zł (płatne do 01.11.19)

superwizja - ilość uczestników ograniczona maksymalnie do 12 osób:
godz. 14.00 -15.30
koszt udziału: 100 zł (płatne do 01.11.19)

termin zapisów i płatności - do 01.11.2019
miejsce : Łódź, Sienkiewicza 13, lok. 39

zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-15.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumą.. - dr K. Szwajca

 

 

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza

psychoterapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat kierunków związanych z ochroną zdrowia
w dniu 22-23. czerwca 2019
na szkolenie

Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i

 

traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć –

 

postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia

szkolenie poprowadzi -
dr n. med. Krzysztof Szwajca
doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, posiada Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP, jest współautorem i autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, pracownik naukowy CM UJ.

Szkolenie obejmować będzie zagadnienia:
1. Trauma dziecięca – kwestie terminologiczne, dyskusja pojęć, diagnoza (zmiany w nowych systemach klasyfikacyjnych)
2.Trauma typu I (jednorazowe, gwałtowne zdarzenie traumatyczne) a przewlekłe wewnątrzrodzinne urazy interpersonalne
3. Kluczowa problematyka posttraumatyczna u dzieci: ponowne przeżywanie, dysocjacja, zaburzenia regulacji emocjonalnej, stosunek do ciała itd.
4.Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),
-trudności koncepcyjne i diagnostyczne,
-diagnostyka różnicowa w tym zespół:
Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,
FAS,
ADHD,
zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
PTSD,
dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,
dziecko lękowo-depresyjne itp.
5. Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.
6. Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych
przywiązanie zdezorganizowane,
wpływ na regulację emocjonalną.
7. Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:
utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,
- jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,
- następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).
8. Trauma dziecięca a zdolność do mentalizowania.
9. Funkcjonowanie społeczne dzieci doświadczających przewlekłych traum interpersonalnych.
10. Trauma a zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży.
11.Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów
błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.
12. Rokowania dotyczące dzieci z RAD i po doświadczeniach traumatycznych:
RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,
Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?
Jak funkcjonują po latach dzieci krzywdzone?
13. Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania i poważną problematyką posttraumatyczną?
dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,
skuteczne metody terapeutyczne.
14. Zagadnienia prawne i etyczne:
problematyka rozwiązań instytucjonalnych,
kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,
występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.
15. Praca własna – superwizja grupowa.

informacje dodatkowe:
szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych
22. 03 (sob) 9.00 - 19.00
23.03 (nd) 8.00 -17.00
miejsce: Łódź, Sienkiewicza 13 lok 39
zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 500 zł (płatne do 15.06.2019)
Numer rachunku:
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU  

 

Popęd śmierci czy walka o życie - rozumienie destrukcyjności w psychoanalizie - seminarium - Dawid Bieńkowski

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski

zaprasza 
psychologów, psychoterapeutów

do udziału w seminarium

Popęd śmierci czy walka o życie -

rozumienie destrukcyjności w psychoanalizie i naukach pokrewnych 

 

Seminarium poświęcone będzie rozumieniu wszechobecnych w ludzkiej historii, w życiu społecznym i indywidualnym - walce, niszczeniu, okrucieństwu i zawiści. Czy są wynikiem popędu śmierci, popędu agresji, a może są odpowiedzią na atakujące środowisko?

Seminarium ma charakter teoretyczny i interdyscyplinarny.
Obejmuje 5 comiesięcznych spotkań na które składać się będzie część teoretyczna i superwizyjna.

prowadzący : Dawid Bieńkowski - psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

informacje dodatkowe:
termin: 23.03; 13.04; 25.05; 16.06; 06.07

godziny: 10.30-13.45 
10.30 - 12.00 część teoretyczna, 
12.15 - 13.45 część superwizyjna

miejsce : Łódź, Sienkiewicza 13, lok. 39

zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

koszt udziału: 180 zł spotkanie/ 900 zł całość - płatne w pięciu ratach 
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SEMINARIUM 

  

 

 

Pracownia Psychologiczna CZTERY MASKI

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie oznacza akceptacje Polityki plików cookies.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.