Get Adobe Flash player
//

Budowanie podstaw zwartej osobowości - zasady pracy z trudnymi pacjentami - seminarium - L. Kalita

 

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski

zaprasza
psychoterapeutów
do udziału w seminarium

Budowanie podstaw zwartej osobowości:

metoda pracy z trudnymi pacjentami

Seminarium jest skierowane do psychoterapeutów pracujących z osobami, w których zaburzeniach silnie zaznacza się psychotyczny obszar umysłu (pacjenci po epizodach psychozy, cierpiący na choroby psychotyczne, z diagnozami borderline, a także pacjenci funkcjonujący w określonych obszarach w sposób psychotyczny, np. doświadczający stanów depersonalizacji i rozluźnienia kontaktu z rzeczywistością).

Zajęcia koncentrują się na zapoznaniu uczestników z kliniczną metodą Riccardo Lombardiego - zwłaszcza na jej praktycznym zastosowaniu w pracy z pacjentami. Cykl seminariów powstał w oparciu o regularną współpracę superwizyjną prowadzącego z Riccardo Lombardim.

Podejście Lombardiego, oparte na teoriach Biona i Matte Blanco, jest wariantem pracy psychoterapeutycznej skoncentrowanym na wspieraniu tworzenia bardziej zwartej osobowości, między innymi poprzez wspomaganie pacjenta w przeżywaniu własnych emocji oraz budowanie wyraźniejszych połączeń między ciałem a umysłem. Lombardi proponuje specyficzny rodzaj kontaktu z pacjentem, odbiegający od klasycznej techniki interpretacyjnej i ścisłej koncentracji na przeniesieniu, podkreślający zaś rolę świadomości emocji oraz relacji pacjenta z sobą samym, także w wymiarze cielesnym.

Każde spotkanie seminaryjne składa się z trzech części: omówienia tekstów Riccardo Lombardiego, zarysowujących teoretyczne tło jego metody; przedstawienia przykładów z pracy prowadzącego seminarium, opatrzonych komentarzem Lombardiego; oraz grupowej analizy materiału przedstawianego przez uczestników seminarium z perspektywy proponowanej przez Lombardiego, czyli z akcentowaniem wątków symetrii/asymetrii, bezgranicznych przeżyć, poczucia czasu czy doznań zmysłowych. Ogólnym celem pracy jest poszerzenie możliwości pracy z tzw. "trudnymi pacjentami".

seminarium poprowadzi :
Lech Kalita, psycholog i psychoterapeuta, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi praktykę prywatną, realizuje projekty badawcze, tłumaczy literaturę fachową. Obszar jego szczególnych zainteresowań stanowią próby szukania skutecznych sposobów pracy z pacjentami doświadczającym głębszych trudności

informacje dodatkowe:
seminarium składa się z pięciu zjazdów tworzących całość - grupa ma charakter zamknięty
termin: 24.02; 20.04; 15.06; 07.09; 16.11
termin zapisów - do 10.02.2019
godziny: 11.00-17.00 
miejsce : Łódź, Sienkiewicza 13, lok. 39

zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

koszt udziału: 400 zł spotkanie/ 2000 zł całość - możliwość płatności w pięciu ratach 

Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SEMINARIUM

 

Dysfunkcje seksualne - diagnoza i terapia indywidualna oraz par - G. Iniewicz

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza
psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów 


w dniu 19.01.2019  

na szkolenie


Dysfunkcje seksualne

diagnoza i terapia indywidualna oraz par 


Dysfunkcje seksualne to najczęstszy problem seksuologiczny z jakim pacjenci zgłaszają się do specjalistów. Mogą one być pierwotnym problemem albo mogą towarzyszyć innym zaburzeniom - zarówno psychicznym jak i somatycznym. Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn, czynnikami etiologicznymi i sposobami terapii. Punktem wyjścia będzie omówienie prawidłowego przebiegu reakcji seksualnych i czynników ryzyka mogących wpłynąć na ich przebieg. Omówiona zostanie problematyka normy seksuologicznej oraz klasyfikacja dysfunkcji seksualnych u mężczyzn i u kobiet według obowiązujących kryteriów diagnostycznych. Zaprezentowane zostaną różne sposoby pracy terapeutycznej z pacjentami oraz parami, ilustrowane kazuistyką. Podczas zajęć będzie też możliwość superwizowania prowadzonych przez uczestników terapii. 

szkolenie poprowadzi
dr hab. Grzegorz Iniewicz -  psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, w trakcie specjalizacji z seksuologii. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracownik Uniwersytetu SWPS. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

informacje dodatkowe:
termin: 19.01.2019
12 godzin dydaktycznych
8:00-14:00 (w tym pół godziny przerw)
Godzinna przerwa obiadowa
15:00-19:00 (w tym pół godziny przerw)

miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 13 lok. 39
zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 350 zł (płatne do 05.01.19)
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Popęd śmierci czy walka o życie - rozumienie destrukcyjności w psychoanalizie - seminarium - Dawid Bieńkowski

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski

zaprasza 
psychologów, psychoterapeutów

do udziału w seminarium

Popęd śmierci czy walka o życie -

rozumienie destrukcyjności w psychoanalizie i naukach pokrewnych 

 

Seminarium poświęcone będzie rozumieniu wszechobecnych w ludzkiej historii, w życiu społecznym i indywidualnym - walce, niszczeniu, okrucieństwu i zawiści. Czy są wynikiem popędu śmierci, popędu agresji, a może są odpowiedzią na atakujące środowisko?

Seminarium ma charakter teoretyczny i interdyscyplinarny.
Obejmuje 5 comiesięcznych spotkań na które składać się będzie część teoretyczna i superwizyjna.

prowadzący : Dawid Bieńkowski - psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

informacje dodatkowe:
termin: 23.03; 13.04; 25.05; 16.06; 06.07

godziny: 10.30-13.45 
10.30 - 12.00 część teoretyczna, 
12.15 - 13.45 część superwizyjna

miejsce : Łódź, Sienkiewicza 13, lok. 39

zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

koszt udziału: 180 zł spotkanie/ 900 zł całość - płatne w pięciu ratach 
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SEMINARIUM

Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumą nadużyć - K. Szwajca

 

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza

psychoterapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat kierunków związanych z ochroną zdrowia
w dniu 9 -10 marca 2019
na szkolenie

Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i

traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć –

postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia

szkolenie poprowadzi -
dr n. med. Krzysztof Szwajca
doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, posiada Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP, jest współautorem i autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, pracownik naukowy CM UJ.

Szkolenie obejmować będzie zagadnienia:
1. Trauma dziecięca – kwestie terminologiczne, dyskusja pojęć, diagnoza (zmiany w nowych systemach klasyfikacyjnych)
2.Trauma typu I (jednorazowe, gwałtowne zdarzenie traumatyczne) a przewlekłe wewnątrzrodzinne urazy interpersonalne
3. Kluczowa problematyka posttraumatyczna u dzieci: ponowne przeżywanie, dysocjacja, zaburzenia regulacji emocjonalnej, stosunek do ciała itd.
4.Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),
-trudności koncepcyjne i diagnostyczne,
-diagnostyka różnicowa w tym zespół:
Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,
FAS,
ADHD,
zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
PTSD,
dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,
dziecko lękowo-depresyjne itp.
5. Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.
6. Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych
przywiązanie zdezorganizowane,
wpływ na regulację emocjonalną.
7. Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:
utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,
- jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,
- następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).
8. Trauma dziecięca a zdolność do mentalizowania.
9. Funkcjonowanie społeczne dzieci doświadczających przewlekłych traum interpersonalnych.
10. Trauma a zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży.
11.Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów
błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.
12. Rokowania dotyczące dzieci z RAD i po doświadczeniach traumatycznych:
RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,
Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?
Jak funkcjonują po latach dzieci krzywdzone?
13. Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania i poważną problematyką posttraumatyczną?
dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,
skuteczne metody terapeutyczne.
14. Zagadnienia prawne i etyczne:
problematyka rozwiązań instytucjonalnych,
kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,
występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.
15. Praca własna – superwizja grupowa.

informacje dodatkowe:
szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych
09. 03 (sob) 9.00 - 19.00
10.03 (nd) 8.00 -17.00
miejsce: Łódź, Sienkiewicza 13 lok 39
zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 500 zł (płatne do 25.02.2019)
Numer rachunku:
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 

 

Więź - rozwojowe poszukiwanie bliskości. Zerwanie więzi jako trauma. - dr n. med. Małgorzata Klecka

 Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza
psychologów, psychoterapeutów,specjalistów pracujących z dziećmi

w dniu 18 maja 2019
na szkolenie

WIĘŹ - ROZWOJOWE POSZUKIWANIE BLISKOŚCI.
ZERWANIE WIĘZI JAKO TRAUMA

Zakres szkolenia:
⦁ Wyposażenie biologiczne do tworzenia więzi – zmysły, odruchy i zachowania przywiązaniowe. Neurofizjologiczne aspekty więzi.
⦁ Wpływ wczesnej traumy rozwojowej (np. FAS) na zachowania przywiązaniowe.
• Fazy przywiązania, system przywiązania i cykl przywiązania.
• Przywiązanie a trauma – przywiązanie u dzieci w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
⦁ Style przywiązania, zaburzenia przywiązania, brak przywiązania.
⦁ Przywiązanie i neurocepcja w świetle teorii poliwagalnej.
• Diagnostyka zaburzeń przywiązania i możliwości terapeutyczne – RAD, DSED (psychopatia bezuczuciowa).
• Zaburzenie przywiązania czy brak przywiązania? Sytuacja dziecka nieprzywiązanego do osoby dorosłej.
• Metody wspierające przywiązanie oraz bezpieczeństwo w ciele i wzajemnych relacjach: Doświadczenie Somatyczne (Somatic Experiencing) oraz Krąg Ufności

szkolenie poprowadzi:
dr n. med. Małgorzata Klecka - absolwentka Studiów Doktoranckich (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowice, Wydział Lekarski), psychoterapeutka rodzinna (podejście zintegrowane: psychoterapia psychodynamiczna, terapia somatyczna i neurorozwojowa). Specjalista diagnostyki FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Terapeutka traumy – podejście psychofizjologiczne w nurcie SE (Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne).
Prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi/młodzieżą po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi. Pracuje także z osobami po traumach związanych z urazami fizycznymi, wypadkami, katastrofami, poważnymi operacjami, utratą bliskiej osoby, doświadczeniem przemocy fizycznej i emocjonalnej.

informacje dodatkowe:
termin: 19.05.2019
czas trwania : 9.00-15.00
miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 13 lok. 39
zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
koszt udziału: 300 zł (płatne do 05.05.19)
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Pracownia Psychologiczna CZTERY MASKI

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie oznacza akceptacje Polityki plików cookies.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.